1 listopada 2019r. obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności

29 października 2019

Zgodnie z ustawą, obowiązek płatności przy wykorzystaniu MPP istnieje  gdy:

  1. cała faktura opiewa na kwotę co najmniej 15.000,00 zł oraz
  2. gdy co najmniej jedna pozycja z faktury to towar lub usługa określona w załączniku nr 15 do ustawy VAT.

Jedną z grup towarów, które są określone w tym załączniku, są paliwa. Jeżeli faktura dokumentująca sprzedaż opiewa na kwotę  15.000 zł, są Państwo zobowiązani dokonać płatności przy wykorzystaniu MPP. Sankcją za niedokonanie płatności przy wykorzystaniu reguły MPP jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku VAT, za które należało zapłacić przy wykorzystaniu reguły MPP. 

Należy wskazać, iż odpowiedzialność karno-skarbowa, jest niezależne od umieszczenia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". To na płacącym ciąży obowiązek weryfikacji czy taki obowiązek istnieje.


Zobacz pozostałe aktualności