Nowelizacja w zgłoszeniach SENT

6 września 2018

Od 01.10.2018 r. wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Zmiany obejmują wprowadzenie obowiązku przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych zarówno środka transportu, jak i miejsca rozładunku towarów.

Ustawa nakłada na przewoźnika obowiązek wyposażenia pojazdu w urządzenie przekazujące m.in. współrzędne geograficzne, datę i godzinę ich pozyskania oraz azymut.


Zobacz pozostałe aktualności