Reorganizacja działalności firmy BoriM - cesja praw i obowiązków z umów dot. paliw i zbiorników

23 października 2019

Zarząd firmy BoriM Sp. z o.o. informuje Klientów, że w związku z zawartą  umową z Koncernem PKN ORLEN o prowadzenie stacji paliw w Pszczynie, ul. Bielska 50, pod brandem marki ORLEN, wdraża reorganizację działalności firmy, poprzez powołanie dla hurtu paliw Spółki BoriM Paliwa Sp. z o.o.

W związku z rozdzieleniem działalności w zakresie sprzedaży detalicznej, prowadzonej na stacji paliw, od działalności w zakresie handlu hurtowego powołano spółkę BoriM Paliwa, 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 50, NIP: 6381815184, KRS nr 0000618478, REGON: 364489097, Koncesja na obrót paliwami  nr  OPC/16805/33377/W/OKA/2018/AMa, która przejmie dotychczasowe umowy realizowane w hurcie poprzez przeniesienie wszystkich praw i obowiązków na nowy podmiot.

W sprawie zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków z dotychczasowych umów o dostawy do BORIM Paliwa Sp. z o.o.,  będą się z Państwem kontaktować Pracownicy Działu Handlu i Logistyki.  Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę z Państwa Firmą, oraz na życzliwe podejście do w/w zmian.


Zobacz pozostałe aktualności