Do pobrania

Dokumenty firmy BoriM® Sp. z o.o.

NIP 5 - zmiana adresu siedziby
Zaświadczenie o niezaleganiu US
Zaświadczenie Krajowego Rejestru Długów
Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (do 2015r.)
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (2015r. - 2030r.)
Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO dla pozyskanych danych w BORIM Sp. z o.o.

Karty charakterystyki paliw Lotos

Lotos - karta charakterystyki - olej napędowy Eurodiesel
Lotos - karta charakterystyki - olej napędowy I Z-40
Lotos - karta charakterystyki - benzyna 93 / 95 / 98

Karty charakterystyki paliw Orlen

Orlen - karta charakterystyki - olej napędowy
Orlen - karta charakterystyki - benzyna

Karty charakterystyki paliw BP

BP - karta charakterystyki - olej napędowy
BP - karta charakterystyki - benzyna 95

Karty charakterystyki paliw Total

Total - karta charakterystyki - olej napędowy